Fachschaft Anglistik
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Kontakt

Anschrift

Ludwig-Maximilians-Universität München
Fachschaft Anglistik
Geschwister-Scholl-Platz 1/ A U 130
80539 München

--> Wegweiser: Wie gelange ich zur Fachschaft (PDF)

Mail

anglistik@fs.lmu.de

Web

www.fachschaft.anglistik.uni-muenchen.de

Social Media

Facebook: https://www.facebook.com/fsanglistiklmu/

Instagram: https://www.instagram.com/fsanglistik/?hl=en

Discord: https://discord.gg/CK5SnUKbCf

 


 

Content Management System (CMS)

Infopark AG


powered_by_infopark-logo-lowres-rgb

Urheber Corporate Design (ohne Kürzel LMU)

Haak & Nakat GmbH (www.haak-nakat.de)